Disclaimer enzo

Disclaimer

Deze website,is met de grootste zorg en aandacht samengesteld, desondanks is het mogelijk dat informatie op deze website onvolledig is, verouderd is of onjuistheden bevat. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Alle informatie wordt aangeboden zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Ik sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of in enig opzicht verband houdt met het gebruikt van deze website.

De beschikbaarheid van deze website kunnen we niet garanderen. Daarnaast dragen we geen verantwoordelijkheid voor informatie op enige internetsite of pagina waarnaar deze website verwijst. Tot slot behouden ik me het recht voor de website op ieder moment en zonder enige kennisgeving te wijzigen of aan te vullen.

© 2019 Rembert Oldenboom.

Alle rechten met betrekking tot deze website berusten bij Rembert Oldenboom, Floating Point. Beeldmateriaal en teksten mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rembert Oldenboom worden worden gebruikt.

Cookies

Deze website maakt geen gebruik van cookies. Het is niet uitgesloten dat Google Forms cookies plaatst na het verzenden van een bericht via het contactformulier.

Over het contactformulier

Het contactformulier maakt gebruik van Google Forms. De door u verzonden data wordt opgeslagen in een Google document binnen mijn Google account. Deze data wordt daarop met Form Mule doorgestuurd naar mijn email-adres. Form Mule geeft aan dat hun software binnen mijn google account draait. De data komt dus niet terecht bij de makers van Form Mule. U bent niet verplicht gebruik te maken van het contactformulier om mij te contacteren. U kunt mij ook rechtstreeks emailen, via rembert@floating-point.nl.